STORTINGSDIREKTøREN OM PENDLERBOLIGER: REGELVERKET HAR VæRT TYDELIG NOK

– Vi har heller ikke tidligere oppfattet at det har vært gitt uttrykk for tvil blant representantene om forståelsen av regelverket. Høstens hendelser har imidlertid vist at noen av representantene har opplevd regelverket som uklart. Når vi ble oppmerksomme på dette, ble det raskt tatt tak i, og Stortingets presidentskap besluttet i september å oppnevne et eksternt utvalg, skriver Andreasse...

Source: