NORSK BARNEVERN DøMT I TO NYE SAKER

Dermed er Norge dømt i 13 barnevernssaker i Strasbourg i nyere tid, skriver Dagbladet.I den ene av dommene kommer det fram at Norge har krenket retten til familieliv etter artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Det skjer etter at en mor fikk svært begrenset samvær med barnet sitt etter at det ble tatt fra henne kort tid etter at barnet ble født i 2018.Norge er torsdag ogs...

Source: