OVER 1.700 UTMELDT AV KIRKEN SIDEN OLJEVEDTAKET

Det får Vårt Land opplyst. Utmeldingene har skjedd mellom onsdag 17. november og tirsdag 23. november.– Det er naturlig at vedtaket som ble fattet på Kirkemøtet, avstedkommer noen reaksjoner av denne typen. Samtidig er det viktig for oss å være tydelige på at kirken ikke ser på dem som jobber i petroleumssektoren i Norge som et problem. De gjør en svært stor innsats for verdiskaping f...

Source: