RøDE KORS VELGER FøRSTE KVINNELIGE PRESIDENT

Dermed erstatter hun Peter Maurer som president for Den internasjonale Røde Kors-komiteen når han går av neste september, sier organisasjonen i en uttalelse torsdag.Spoljaric Egger sier det er en stor ære og et stort ansvar å bli valgt til president i en organisasjon hun lenge har beundret for dets inspirerende og viktige arbeid. Spoljaric Egger forlater dermed stillingen som assisterende gen...

Source: