SOLID VEKST I NORSK øKONOMI – BNP GODT OVER NIVåET FøR PANDEMIEN

© Leveres av ABC Nyheter Overnattings- og serveringsvirksomhet, transport, samt kultur, underholdning og annen tjenesteyting, hadde alle sterk oppgang. Foto: Cornelius Poppe / NTB Gjeninnhentingen etter coronapandemien fortsetter for fullt og bidro til solid økonomisk vekst også i tredje kvartal i år.Samlet endte veksten i brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge på 2,6 prose...

Source: